شعر

شعر / ننگ است ما را مرگ در مرداب بسترها

ننگ است ما را مرگ در مرداب بسترها

ننگ است ما را مرگ در مرداب بسترها

شعر محمدمهدی سیار برای شهید حاج قاسم سلیمانی

ای تیغ! سرسنگین مشو با ما سبکسرها
دست از دل ما برمدارید آی خنجرها!

رودیم و أشهد گفتن ما بر لب دریاست
ننگ است ما را مرگ در مرداب بسترها

پیشانی ما خط به خط، خط مقدم بود
ما را سری دادند سرگردان سنگرها

آهسته در گوشم کسی گفت: اسم شب صبح است!
ناگاه روشن شد دو عالم از منورها

روشن برآمد دستمان تا در گریبان رفت
از سینه سوزان برآوردیم اخگرها

مشت اسیران زمین را باز خواهد کرد
سنگی که می افتد به دنبال کبوترها

خواب غریبی دیده ام، خواب ستاره… ماه…
خوابی برایم دیده اید آیا برادرها؟!

منبع:

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا