شعر

شعر / خون تو یعنی جمعه ی دیدار نزدیک است

خون تو یعنی جمعه ی دیدار نزدیک است

خون تو یعنی جمعه ی دیدار نزدیک است

شعر اعظم سعادتمند برای شهید حاج قاسم سلیمانی

در پیش روی ما خیابانی که باریک است
پر می زنی اما جهان پشت ترافیک است

اخبار‌ِ صبح شنبه از خون تو می گوید
خون تو یعنی جمعه ی دیدار نزدیک است

اخبار می گوید تو را کشتند و در گوشم
این جمله مثل آخرین دستور شلیک است

خون تو چون انبار باروت است خواهد زد
آتش به سر تا پای دنیایی که تاریک است

آری شهادت عین آزادی است مرد! ای مرد!
این بیت ها تنها برای عرض تبریک است

منبع:  خون تو یعنی جمعه ی دیدار نزدیک است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا