کتاب

کتاب/ یاران ناب 17 – حاج قاسم 1

جستاری در خاطرات شهید حاج قاسم سلیمانی

کتاب حاضر هفدهمین جلد از مجموعه «یاران ناب» می باشد. این کتاب، حاوی سخنرانی های حاج قاسم از دوران دفاع مقدس تا دوره اخیر است. از دل این سخنرانی ها خاطراتی را که در آن نقل شده با ذکر منبع و ماخذ ذکر شده است.

نویسنده:علی اکبر مزد آبادی / موضوع:خاطرات / ناشر یازهرا

دکمه بازگشت به بالا