کتاب

کتاب یاران ناب 19 – حاج قاسم 2

کتاب حاضر ادامه کتاب «یاران ناب 17» می باشد.
در کتاب قبل سخنان و خاطرات «حاج قاسم سلیمانی» در زمان حیات ایشان منتشر شد. و کتاب حاضر بیان خاطرتی از سیره عملی ایشان از زبان هم رزمانشان است که پس از شهادتشان منتشر شده است.

موضوع: خاطرات  /  نویسنده: علی اکبری مزدآبادی

برای تهیه کتاب اینجا کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا